Elsit - Medycyna
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.