ELSIT Sp. z o.o. - produkcja
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.